Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Sức Mạnh Siêu Phàm

Yêu thích

Sức Mạnh Siêu Phàm

Thời gian chiếu: 05:35 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Khi vũ trụ quyết định những gì nó muốn, để chống lại nó là điều không thể. Với cuộc sống của gia đình mình bị đe dọa, Joseph Steadman thấy mình là chủ đề thử nghiệm không mong muốn của một nhà khoa học điên cuồng trong một trận chiến có thể cứu thế giới, hoặc phá hủy nó.