Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Thợ Săn Ma Cà Rồng 2

Yêu thích

Thợ Săn Ma Cà Rồng 2

Thời gian chiếu: 21:55 15/04/2019 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Loài ma cà rồng đột biến Reaper xuất hiện, cơn khát máu của loài mới không chỉ nhắm vào con người và ma cà rồng cũng có thể trở thành nạn nhân. Hội đồng bóng tối triệu tập Blade, yêu cầu anh bắt tay với nhóm biệt kích Bloodpack hòng tiêu diệt mối họa Reaper.