Sorry, this video is not available in your country.

Fox Movies HD Truy Tìm Steve Mcqueen

Yêu thích

Truy Tìm Steve Mcqueen

Thời gian chiếu: 00:25 15/02/2020 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Phim dựa trên câu chuyện có thật về vụ cướp tiền lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Năm 1972, một nhóm năm tên trộm thân thiết từ Youngstown, Ohio đã đột nhập vào tư dinh Tổng thống Richard Nixon cố gắng ăn cắp 30 triệu đô la của ông đã và tống tiền khi họ biết đó những đồng tiền bất hợp pháp.