Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports 3 Abb Fia Formula E C'ship 2018/19: Highlights - Hong Kong E-prix

Yêu thích

Abb Fia Formula E C'ship 2018/19: Highlights - Hong Kong E-prix

Thời gian chiếu: 07:00 18/11/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Những điểm nhấn nổi bật tại chặng đua Hong Kong E-prix trong khuôn khổ Abb Fia Formula E C'ship 2018/19.