Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports 3 Abb Fia Formula E C'ship 2019/20 - Highlights: Saudia Ad Diriyah E-Prix

Yêu thích

Abb Fia Formula E C'ship 2019/20 - Highlights: Saudia Ad Diriyah E-Prix

Thời gian chiếu: 11:00 18/01/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Những điểm nhấn nổi bật tại chặng đua Saudia Ad Diriyah E-prix trong khuôn khổ Abb Fia Formula E C'ship 2018/19.