Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports Bundesliga 2018/19 Weekly

Yêu thích

Bundesliga 2018/19 Weekly

Thời gian chiếu: 19:00 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Tổng hợp những sự kiện nổi bật trong tuần tại Bundesliga 2018/19.