Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports Bundesliga 2019/20: Highlights ShowI

Yêu thích

Bundesliga 2019/20: Highlights ShowI

Thời gian chiếu: 20:00 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Những điểm nhấn nổi bật tại Bundesliga 2019/20.