Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports Bundesliga 2019/20 Weekly

Yêu thích

Bundesliga 2019/20 Weekly

Thời gian chiếu: 01:30 15/02/2020 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Tổng hợp tin tức, nhận định, đánh giá về các sự kiện nổi bật trong tuần tại Bundesliga 2019/20.