Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports UFC Epics: Maia Vs Usman

Yêu thích

UFC Epics: Maia Vs Usman

Thời gian chiếu: 22:30 08/11/2019 Thời lượng dự kiến: 149 phút

Tường thuật màn so găng giữa 2 võ sĩ Maia Vs Usman trong khuôn khổ UFC Epics.