Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports UFC Epics - UFC 228: Woodley Vs Till

Yêu thích

UFC Epics - UFC 228: Woodley Vs Till

Thời gian chiếu: 03:30 20/11/2019 Thời lượng dự kiến: 150 phút

Tường thuật màn so găng giữa 2 võ sĩ Woodley Vs Till trong khuôn khổ UFC Epics - UFC 228.