Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports X Games Shanghai 2019 Highlights: Skateboard Big Air Final

Yêu thích

X Games Shanghai 2019 Highlights: Skateboard Big Air Final

Thời gian chiếu: 05:00 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Những điểm nhấn nổi bật tại giải X Games Shanghai 2019: Skateboard Big Air Final.