Sorry, this video is not available in your country.

FX HD Những Con Quỷ Của Da Vinci

Yêu thích

Những Con Quỷ Của Da Vinci

Thời gian chiếu: 16:30 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Da Vinci's Demons là một bộ phim truyền hình giả tưởng lịch sử giới thiệu một câu chuyện hư cấu về cuộc đời của Leonardo da Vinci. Bộ phim theo chân Leonardo khi anh liên quan đến các kế hoạch chính trị của gia đình Medici và Pazzi và mối quan hệ tương phản của họ với Giáo hội Công giáo. Những sự kiện này xảy ra cùng lúc với nhiệm vụ của Leonardo để có được Sách Lá khi anh ta thấy mình vướng vào một giáo phái được gọi là Con trai của Mithras.