Sorry, this video is not available in your country.

HaNoiTV 1 Hãy Nói Anh Yêu Em (Tập 42)

Yêu thích

Hãy Nói Anh Yêu Em (Tập 42)

Thời gian chiếu: 21:50 14/01/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Đinh Phúc Nhạc xuất thân từ một gia đình công nhân bình thường, có khát vọng, anh không chịu cuộc đời do cha mẹ sắp xếp, muốn tự gây dựng sự nghiệp. Cha anh là Đinh Tông Trì ép Đinh Phúc Nhạc kết hôn với Bồi Vân - người mà anh không yêu. Ở hôn lễ, Cửu Cửu tới cứu nguy Đinh Phúc Nhạc. Cửu Cửu bị ép kết hôn với Phiền Vĩ. Trong lễ đính hôn, Đinh Phúc Nhạc ôm Cửu Cửu tỏ tình. Hai người gây dựng sự nghiệp và tình yêu, nhưng Phiền Vĩ lại một lần nữa nhận ra tình yêu của mình...