Sorry, this video is not available in your country.

HaNoiTV 1 Nhân Danh Công Lý (Tập 13)

Yêu thích

Nhân Danh Công Lý (Tập 13)

Thời gian chiếu: 20:50 22/01/2020 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Thang Mỹ Kỳ vì tình yêu bỏ ước mơ luật sư để trở thành bà nội trợ. Cô còn từ mặt mẹ ruột để kết hôn với Giản Quân Hào. Tuy nhiên, sự hy sinh của cô đối với Giản Quân Hào là điều hiển nhiên. Anh không hề quý trọng mà còn ngang nhiên ngoại tình thách thức cô.