Sorry, this video is not available in your country.

Happy Kids HD Dạo Bước Cùng Khủng Long

Yêu thích

Dạo Bước Cùng Khủng Long

Thời gian chiếu: 13:45 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Dạo Bước Cùng Khủng Long là bộ phim hành động đưa khán giả trở về thế giới thời tiền sử ly kỳ và bí hiểm, nơi mà làm thế nào chúng sống sót trong hàng triệu năm và giải thích những bí ẩn về sự biến mất đột ngột của chúng khi chỉ để lại những mẫu hóa thạch chứng minh sự tồn tại của khủng long...