Sorry, this video is not available in your country.

Hollywood Classics HD Trò Chơi Hai Mặt

Yêu thích

Trò Chơi Hai Mặt

Thời gian chiếu: 22:15 08/11/2019 Thời lượng dự kiến: 104 phút

Lấy bối cảnh Manhattan và New York, Trò chơi hai mặt do bộ đôi Julia Roberts và Clive Owen đảm nhận sẽ vào vai hai người yêu nhau nhưng đồng thời lại là điệp viên thuộc hai tổ chức đối đầu nhau, nhưng cuối cùng họ đã cùng nhau hợp tác để thực hiện một phi vụ hoàn hảo.