Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Giải trí
  Kỳ Án Đông Tây Kim Cổ 17
 • 01:00
  Giải trí VN
  Tài tiếu tuyệt_mùa 5 36
 • 01:45
  Giải trí
  Vitamin cười 2017 2
 • 02:30
  Giải trí Mỹ (42T)
  Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa 13 15
 • 03:15
  Giải trí Mỹ ( 43T)
  Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa 14 9
 • 04:00
  Giải trí
  Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 6 2
 • 04:20
  Giải trí
  Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 6 3
 • 04:45
  Giải trí
  Kỳ Án Đông Tây Kim Cổ 17
 • 05:45
  Thời sự VN
  Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
 • • LIVE
  Giải trí
 • 07:15
  Phim truyện HQ (78T)
  Bí mật của phụ nữ 76
 • 08:00
  Giải trí
  Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa 13 14_P1
 • 08:20
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 08:30
  Giải trí
  Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa 13 14_P2
 • 08:50
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 09:00
  Kẻ Báo Thù Hoàn Hảo (Tập 12)
  Kẻ Báo Thù Hoàn Hảo (Tập 12)
 • 09:50
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 10:00
  Phượng Mưu Hoàng Kế (Tập 11)
  Phượng Mưu Hoàng Kế (Tập 11)
 • 10:50
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 11:00
  Giải trí
  Tài tiếu tuyệt_mùa 5(TẾT TRUNG THU TE TUA) 36
 • 11:45
  Giải trí VN
  Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 20
 • 13:35
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 13:45
  Giải trí
  Kỳ Án Đông Tây Kim Cổ 17
 • 14:40
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 14:45
  Giải trí
  Ai là số 1?- P4 6 – P4
 • 15:05
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 15:15
  Giải trí
  Vitamin cười 2015 Mới 27
 • 16:15
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 16:25
  Giải trí
  Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 6 3
 • 16:50
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 17:00
  Giải trí (42T)
  Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa 13 15
 • 18:00
  Siêu Trí Tuệ Việt Nam 8 (Phần 2)
  Siêu Trí Tuệ Việt Nam 8 (Phần 2)
 • 19:00
  Giải trí Mỹ
  Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa 14 9
 • 20:00
  Nhanh Như Chớp Nhí (Mùa 3 - Tập 21)
  Nhanh Như Chớp Nhí (Mùa 3 - Tập 21)
 • 21:30
  Giải trí
  Vitamin cười 2017 (DÁM CHƠI DÁM CHỊU) 2
 • 22:30
  Giải trí VN
  Trà mã huyền bí 7
 • 23:00
  Thời sự VN
  Bản tin buổi tối
 • 23:30
  Giải trí
  Kỳ tích kiến trúc của loài vật 3
Bí Mật Của Phụ Nữ (Tập 19)
Thời gian chiếu: 11:45 18/01/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật