Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 HD Đuổi Bắt Tình Yêu (Tập 26)

Yêu thích

Đuổi Bắt Tình Yêu (Tập 26)

Thời gian chiếu: 17:00 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Đuổi Bắt Tình Yêu hấp dẫn người xem bởi câu chuyện tình yêu trong sáng, lãng mạn giữa Pope (Nattawut Skidjai đóng) và Pat (Pream Ranida đóng). Cả hai tình cờ gặp nhau khi Pope vừa từ nước ngoài trở về Thái Lan.