Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 HD Tìm Kiếm Tài Năng Anh Quốc 2018 (Tập 14)

Yêu thích

Tìm Kiếm Tài Năng Anh Quốc 2018 (Tập 14)

Thời gian chiếu: 09:55 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 65 phút

Britain’s got talent là một show truyền hình tìm kiếm tài năng tại Anh quốc với sự tham gia của những ca sĩ, vũ công, diễn viên kịch, nghệ sĩ nghiệp dư... Bất kỳ thí sinh nào từ mọi lứa tuổi tin rằng họ có tài năng ca hát, biểu diễn đều có thể thử sức tại cuộc thi.