Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Giải trí Mỹ (42T)
  Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa 12 38
 • 01:00
  Phim truyện Ấn Độ (136T)
  Cô dâu thế tội 65
 • 01:45
  Phim truyện HQ (96T)
  Em sẽ là ngôi sao 12
 • 02:30
  Giải trí VN
  Vitamin cười 2015 Mới 12
 • 03:15
  Phim truyện HQ (81T)
  Mẹ muốn lấy chồng 54
 • 04:00
  Giải trí Anh
  Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa 14 1
 • 04:45
  Giải trí
  Kỳ Án Đông Tây Kim Cổ 9
 • 05:45
  Thời sự VN
  Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
 • 06:25
  Giải trí
  Kỳ Án Đông Tây Kim Cổ 9
 • 07:15
  Phim truyện HQ (78T)
  Bí mật của phụ nữ 25
 • 08:00
  Giải trí VN
  Vitamin cười 2015 Mới 13_P1
 • 08:25
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 08:30
  Giải trí VN
  Vitamin cười 2015 Mới 13_P2
 • 08:55
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 09:00
  Chờ Em Nơi Phi Trường (Tập 9)
  Chờ Em Nơi Phi Trường (Tập 9)
 • 09:50
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • • LIVE
  Vân Trung Ca (Tập 5)
 • 10:55
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 11:00
  Mẹ Muốn Lấy Chồng (Tập 54)
  Mẹ Muốn Lấy Chồng (Tập 54)
 • 11:40
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 11:45
  Phim truyện HQ (119T)
  Về với yêu thương 100
 • 12:45
  Cô Dâu Thế Tội (Tập 65)
  Cô Dâu Thế Tội (Tập 65)
 • 13:40
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 13:45
  Phim truyện HQ (96T)
  Em sẽ là ngôi sao 12
 • 14:40
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 14:45
  Giải trí VN
  Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 6 8
 • 15:10
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 15:15
  Giải trí
  Tài tiếu tuyệt_mùa 5 9
 • 16:20
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 16:25
  Giải trí
  Congo - Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 6
 • 16:55
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 17:00
  Phim truyện HK (10T)
  Tuổi già nổi loạn 3
 • 18:00
  Đóa Hoa Hoang Dại (Tập 40)
  Đóa Hoa Hoang Dại (Tập 40)
 • 19:00
  Chẳng Phải Định Mệnh (Tập 5)
  Chẳng Phải Định Mệnh (Tập 5)
 • 20:00
  Người Ấy Là Ai (Mùa 3 - Tập 14)
  Người Ấy Là Ai (Mùa 3 - Tập 14)
 • 23:00
  Thời sự VN
  Bản tin buổi tối
 • 23:30
  Giải trí
  Congo - Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 6
Tìm Kiếm Tài Năng Anh Quốc (Mùa Đặc Biệt)
Thời gian chiếu: 19:00 05/07/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật