Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Giải trí
  Kỳ Án Đông Tây Kim Cổ 6
 • 01:00
  Giải trí Malaysia (13T)
  Khám phá Malaysia cùng Martin Yan_Phần 2 1
 • 01:25
  Giải trí
  Congo - Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 3
 • 01:45
  Giải trí
  Vitamin cười 2015 Mới 6
 • 02:30
  Giải trí Mỹ (42T)
  Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa 12 35
 • 03:15
  Giải trí Mỹ ( 43T)
  Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa 13 4
 • 04:00
  Giải trí
  Muốn ăn phải lăn vào bếp 12
 • 04:20
  Giải trí
  Muốn ăn phải lăn vào bếp 13
 • 04:45
  Giải trí
  Kỳ Án Đông Tây Kim Cổ 6
 • 05:45
  Thời sự VN
  Tiếp sóng Bản tin buổi sáng
 • 06:25
  Giải trí HQ (170T)
  Nuôi dưỡng tâm hồn 6
 • 06:30
  Giải trí
  Vitamin cười 2015 Mới 5
 • 07:30
  Phim truyện TL (50T)
  Quả báo 49
 • 08:30
  Giải trí VN
  Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 6 4
 • 08:50
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 09:00
  Gỡ Rối Tình Yêu (Tập 14)
  Gỡ Rối Tình Yêu (Tập 14)
 • 09:50
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 09:55
  Giải trí
  Congo - Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 3
 • 10:20
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 10:30
  Giải trí
  Muốn ăn phải lăn vào bếp 13
 • 11:00
  Giải trí
  Tài tiếu tuyệt_mùa 5(TIẾT KIỆM RỒI TIẾC NUỐI) 7
 • 11:45
  Giải trí VN
  Nhanh như chớp nhí - Mùa 3 9
 • 13:35
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 13:45
  Giải trí
  Kỳ Án Đông Tây Kim Cổ 6
 • 14:35
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 14:45
  Giải trí
  Muốn ăn phải lăn vào bếp 13
 • 15:10
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • • LIVE
  Giải trí Mỹ ( 43T)
 • 16:15
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 16:25
  Giải trí
  Congo - Di sản cuối cùng của hành tinh xanh 3
 • 16:55
  Tự giới thiệu VN
  Thông tin tổng hợp HTV2
 • 17:00
  Giải trí
  Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 6 5
 • 17:30
  Giải trí (42T)
  Tìm kiếm tài năng Mỹ - Mùa 12 35
 • 18:30
  Giải trí Malaysia (13T)
  Khám phá Malaysia cùng Martin Yan_Phần 2 1
 • 19:00
  Tìm Kiếm Tài Năng Anh Quốc (Mùa Đặc Biệt - Tập 10)
  Tìm Kiếm Tài Năng Anh Quốc (Mùa Đặc Biệt - Tập 10)
 • 20:00
  Nhanh Như Chớp Nhí (Mùa 3 - Tập 10)
  Nhanh Như Chớp Nhí (Mùa 3 - Tập 10)
 • 21:30
  Giải trí
  Vitamin cười 2015 Mới (ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ) 6
 • 22:30
  Giải trí
  Muốn ăn phải lăn vào bếp 13
 • 23:00
  Thời sự VN
  Bản tin buổi tối
 • 23:30
  Giải trí
  Kiến tạo nhịp cầu_Mùa 6 5
Trái Tim Tỏa Nắng (Tập 53)
Thời gian chiếu: 11:00 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật