Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 HD Yêu Trong Cuồng Hận (Tập 14)

Yêu thích

Yêu Trong Cuồng Hận (Tập 14)

Thời gian chiếu: 19:00 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Chakrit (Ken) - bề ngoài là doanh nhân thành đạt nhưng thực chất Chakrit luôn mang trong mình mối hận với kẻ đã hãm hại, khiến bố ruột phải vào tù. Và để báo thù, Chakrit quyết định đày đọa chính hai người con gái của kẻ thù là Yada (Noon) và em gái cô - Kemmika (Ice Amena).