Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Đi an toàn về hạnh phúc
 • 00:15
  Cuộc sống xanh
 • 00:35
  Kiến thức về động vật
 • 00:55
  Phim: Ráng chiều ấm áp
 • 01:40
  Phim: Thủy cơ
 • 02:25
  Phim: Ngôi sao về làng
 • 03:10
  Phim: Mùa cúc susi
 • 03:55
  Phim: Nhật ký nàng xuân
 • 06:00
  Phim: Ráng chiều ấm áp
 • 06:45
  A bạn đây rồi
 • 07:05
  Chiến thắng cùng con
 • 07:35
  Ngạc nhiên chưa
 • 08:05
  Nào ta cùng vui
 • 08:20
  Mỗi ngày một điều hay
 • 08:35
  A bạn đây rồi
 • 08:55
  Phim: Thủy cơ
 • 09:40
  Phim: Ráng chiều ấm áp
 • 10:25
  Cuộc sống xanh
 • 10:45
  Kiến thức về động vật
 • 11:05
  Cầu vồng đa sắc
 • 11:20
  Kiến thức về động vật
 • 11:40
  Phim: Mùa cúc susi
 • 12:25
  Phim: Ngôi sao về làng
 • 13:10
  Nhịp sống trẻ
 • 13:25
  Thay lời muốn nói
 • 14:00
  La cà phố
 • 14:10
  Phim: Mùa cúc susi
 • • LIVE
  Phim: Ngôi sao về làng
 • 15:40
  Nào ta cùng vui
 • 15:55
  Ngạc nhiên chưa
 • 16:25
  A bạn đây rồi
 • 16:45
  Cuộc sống xanh
 • 17:05
  Thay lời muốn nói
 • 17:40
  Cầu vồng đa sắc
 • 17:55
  Chiến thắng cùng con
 • 18:25
  Phim: Ráng chiều ấm áp
 • 19:10
  Phim: Thủy cơ
 • 19:55
  Phim: Ngôi sao về làng
 • 20:40
  Phim: Mùa cúc susi
 • 21:25
  Phim: Nhật ký nàng xuân
 • 22:10
  A bạn đây rồi
 • 22:30
  Chiến thắng cùng con
 • 23:00
  Ngạc nhiên chưa
 • 23:30
  Nào ta cùng vui
 • 23:45
  Mỗi ngày một điều hay

HTV3
Phim: Ngôi sao về làng

14:55
01/10/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật