Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Những hộp quà xinh
 • 00:35
  Phim Tình như vô hình
 • 01:20
  Vườn sao mai
 • 01:35
  Góc nhỏ diệu kỳ
 • 01:50
  Ngạc nhiên chưa
 • 02:15
  A! Bạn đây rồi
 • 02:30
  Phim Nữ hoàng trả giá
 • 03:15
  Phim Cưới chồng cho vợ
 • 04:00
  Âm sắc Việt
 • 04:15
  Đi an toàn về hạnh phúc
 • 04:30
  Mỗi ngày một điều hay
 • 04:45
  Vườn âm nhạc
 • 05:50
  Cảnh đẹp thành phố
 • 05:55
  Ca nhạc
 • 06:00
  Nào ta cùng vui
 • 06:15
  Ống nhòm nhí
 • 06:40
  Vườn sao mai
 • 06:55
  A! Bạn đây rồi
 • 07:10
  Ngạc nhiên chưa
 • 07:35
  1001 chuyện
 • 08:00
  Góc nhỏ diệu kỳ
 • 08:30
  Micro kết nối
 • 08:45
  Sức khỏe cho mọi người
 • 09:00
  Phim Tình như vô hình
  Phim Tình như vô hình
 • 09:45
  Phim Nhật ký nàng xuân
 • 10:00
  Phim Cưới ai ai cưới
 • 10:15
  Vườn sao mai
 • 10:30
  Vườn âm nhạc
 • 11:30
  Mỗi ngày một điều hay
 • 11:45
  Nào ta cùng vui
 • 12:00
  Phim Cưới chồng cho vợ
  Phim Cưới chồng cho vợ
 • 12:45
  Phim Tình như vô hình
  Phim Tình như vô hình
 • 13:30
  Những hộp quà xinh
 • 13:55
  Vườn sao mai
 • 14:10
  Ca nhạc
 • 14:15
  Sức khỏe cho mọi người
 • 14:30
  1001 chuyện
 • 14:55
  Ca nhạc
 • 15:00
  Phim Dòng sông thương nhớ
  Phim Dòng sông thương nhớ
 • 15:45
  Phim Tình như vô hình
  Phim Tình như vô hình
 • 16:30
  Góc nhỏ diệu kỳ
 • 16:45
  Micro kết nối
 • 17:00
  Những hộp quà xinh
 • 17:25
  Vườn sao mai
 • 17:40
  Nào ta cùng vui
 • 17:55
  Ống nhòm nhí
 • 18:20
  A! Bạn đây rồi
 • 18:35
  Ngạc nhiên chưa
 • 19:00
  Vườn âm nhạc
 • 20:00
  Phim Cưới chồng cho vợ
  Phim Cưới chồng cho vợ
 • 20:45
  Phim Tình như vô hình
  Phim Tình như vô hình
 • 21:30
  Mỗi ngày một điều hay
 • 21:45
  Góc nhỏ diệu kỳ
 • 22:00
  Phim Cưới chồng cho vợ
  Phim Cưới chồng cho vợ
 • • LIVE
  Vườn âm nhạc
 • 23:45
  Ống nhòm nhí
Thanh Xuân Có Bạn
Thời gian chiếu: 06:45 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Quá trình trưởng thành của bốn nữ sinh viên từ nhiều vùng khác nhau. Sau những va chạm không ngừng, họ trưởng thành hơn, hiểu rõ về nhau và trở thành những người bạn thân thiết.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật