Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Kiến thức về động vật
 • 00:20
  Du lịch cuộc sống
 • 00:40
  Không gian sống
 • 00:55
  Nhịp sống trẻ
 • 01:10
  Kết nối không giới hạn
 • 01:30
  Kiến thức cuộc sống
 • 01:45
  Phim: Ráng chiều ấm áp
 • 02:30
  Phim: Thủy cơ
 • 03:15
  Phim: Ngôi sao về làng
 • 04:00
  Phim: Mùa cúc susi
 • 04:45
  Phim: Nhật ký nàng Xuân
 • 06:00
  Nào ta cùng vui
 • 06:15
  A bạn đây rồi
 • 06:35
  Cầu vồng đa sắc
 • 06:50
  Mỗi ngày một điều hay
 • 07:05
  Chiến thắng cùng con
 • 07:35
  Kiến thức về động vật
 • 07:55
  A bạn đây rồi
 • 08:10
  Du lịch cuộc sống
 • 08:30
  Nào ta cùng vui
 • 08:45
  Phim: Thủy cơ
 • 09:30
  Phim: Ráng chiều ấm áp
 • 10:15
  Kiến thức cuộc sống
 • 10:30
  Kết nối không giới hạn
 • 10:50
  Không gian sống
 • 11:05
  Nào ta cùng vui
 • 11:20
  Phim: Mùa cúc susi
 • 12:05
  Phim: Ngôi sao về làng
 • 12:50
  Chiến thắng cùng con
 • 13:20
  Gõ cửa âm nhạc
 • 13:50
  Phim: Mùa cúc susi
 • 14:35
  Phim: Ngôi sao về làng
 • 15:20
  Kiến thức về động vật
 • 15:40
  A bạn đây rồi
 • 16:00
  Kiến thức cuộc sống
 • 16:15
  Kết nối không giới hạn
 • 16:35
  Không gian sống
 • 16:50
  Cầu vồng đa sắc
 • 17:05
  Nào ta cùng vui
 • • LIVE
  A bạn đây rồi
 • 17:40
  Chiến thắng cùng con
 • 18:10
  Phim: Ráng chiều ấm áp
 • 18:55
  Phim: Thủy cơ
 • 19:40
  Phim: Ngôi sao về làng
 • 20:25
  Mùa Cúc Susi
  Mùa Cúc Susi
 • 21:10
  Phim: Nhật ký nàng Xuân
 • 21:55
  Nào ta cùng vui
 • 22:10
  A bạn đây rồi
 • 22:30
  Cầu vồng đa sắc
 • 22:45
  Mỗi ngày một điều hay
 • 23:00
  Chiến thắng cùng con
 • 23:30
  Gõ cửa âm nhạc

HTV3
A bạn đây rồi

17:20
22/09/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật