Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Phim Tỷ phú tưng
 • 00:45
  Vườn âm nhạc
 • 01:45
  Phim Người mẹ nhí
 • 02:30
  Phim Tỷ phú tưng
 • 03:15
  Phim Dòng sông thương nhớ
 • 04:00
  Vườn âm nhạc
 • 05:00
  Sức khỏe cho mọi người
 • 05:15
  Đi an toàn về hạnh phúc
 • 05:30
  Thành phố của tôi
 • 05:50
  Kỳ lân và cô tiên thợ
 • 05:55
  Nhịp điệu nắng mai
 • 06:00
  Nào ta cùng vui
 • 06:15
  Ống nhòm nhí
 • 06:40
  Vườn sao mai
 • 06:55
  A! Bạn đây rồi
 • • LIVE
  Ngạc nhiên chưa
 • 07:35
  1001 chuyện
 • 08:00
  Kiến thức & cuộc sống
 • 08:15
  Sức khỏe cho mọi người
 • 08:30
  Góc nhỏ diệu kỳ
 • 08:45
  Phim Người mẹ nhí
 • 09:30
  Phim Tỷ phú tưng
 • 10:15
  Vườn âm nhạc
 • 11:15
  Thành phố của tôi
 • 11:30
  Đi an toàn về hạnh phúc
 • 11:45
  Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba
  Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba
 • 12:30
  Phim Người mẹ nhí
 • 13:15
  Nào ta cùng vui
 • 13:30
  Ống nhòm nhí
 • 13:55
  Vườn sao mai
 • 14:10
  Kỳ lân và cô tiên thợ
 • 14:15
  Kiến thức & cuộc sống
 • 14:30
  Phim Người mẹ nhí
 • 15:15
  Phim Tỷ phú tưng
 • 16:00
  Thành phố của tôi
 • 16:15
  Tạp chí sức khỏe
 • 16:30
  Những hộp quà xinh
 • 16:55
  Vườn sao mai
 • 17:10
  Nào ta cùng vui
 • 17:25
  Ống nhòm nhí
 • 17:50
  A! Bạn đây rồi
 • 18:05
  Kỳ lân và cô tiên thợ
 • 18:10
  Ngạc nhiên chưa
 • 18:35
  Sức khỏe cho mọi người
 • 18:50
  Phim Tỷ phú tưng
 • 19:35
  Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba
  Bác Sĩ Nhi Khoa Tài Ba
 • 20:20
  Vườn âm nhạc
 • 21:20
  Phim Tỷ phú tưng
 • 22:05
  Phim Dòng sông thương nhớ
 • 22:50
  Ống nhòm nhí
 • 23:15
  Phim Người mẹ nhí
Xin Chào Jadoo
Thời gian chiếu: 14:30 28/09/2022 Thời lượng dự kiến: 30 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật