Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD 60 Giây

Yêu thích

60 Giây

Thời gian chiếu: 06:30 15/02/2020 Thời lượng dự kiến: 30 phút

60 Giây là chương trình tin tức phản ánh các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, khoa học, đời sống, theo sát các dòng sự kiện quốc tế, những chủ đề được dư luận quan tâm. Chương trình tiếp cận và truyền tải thông tin một cách ngắn gọn, dễ hiểu, đầy đủ - nhằm thỏa mãn nhu cầu cập nhật thông tin liên tục của khán giả xem truyền hình.