Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Bạn Muốn Hẹn Hò

Yêu thích

Bạn Muốn Hẹn Hò

Thời gian chiếu: 08:00 03/12/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Gameshow Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ giúp các bạn trẻ bận rộn công việc, những người đang cô đơn có cơ hội hẹn hò, kết bạn và tìm được một nửa của mình. Quyền Linh và Cát Tường làm ông mai, bà mối để chứng minh rằng việc tìm kiếm một nửa yêu thương không hề khó như bạn nghĩ.