Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Chuyện Bốn Mùa: Chín Bỏ Làm Mười

Yêu thích

Chuyện Bốn Mùa: Chín Bỏ Làm Mười

Thời gian chiếu: 23:20 22/01/2020 Thời lượng dự kiến: 39 phút

Chuyện Bốn Mùa được xem là sự nối tiếp của Trong Nhà Ngoài Phố trước đây trên HTV, trình chiếu những kịch bản truyền hình đậm chất thời sự, đậm chất nhân sinh, nhân văn, góp phần tuyên truyền và cập nhật nhiều thông tin thời sự, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để người dân, khán giả màn ảnh nhỏ có thể hiểu rõ hơn những vấn đề của xã hội hôm nay.