Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Nhà Chung - Love House (Mùa 10)

Yêu thích

Nhà Chung - Love House (Mùa 10)

Thời gian chiếu: 22:50 14/01/2020 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Nhà Chung - Love House là một phiên bản mới được phát triển từ những show truyền hình thực tế về đề tài Tình Yêu. Các thành viên vừa tham gia hành trình vừa có thể tiếp tục công việc trong đời sống thường ngày mà không bị ảnh hưởng. Tại đây, họ sẽ cùng sinh hoạt như một gia đình với những công việc thường nhật và hoàn toàn được thể hiện cảm xúc, tình cảm một cách tự nhiên nhất với các thành viên khác.