Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Gia Đình Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Tập 26)

Yêu thích

Ỷ Thiên Đồ Long Ký (Tập 26)

Thời gian chiếu: 09:00 12/07/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Phim Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân xoay quanh hai anh em Triều Vân (Trương Vân Long) và Mộ Vân (Vu Mông Lung). Từ nhỏ, hai người đã thất lạc nhau trong chiến loạn. Sau này lớn lên, Triều Vân cùng Mộ Vân mang trong mình sứ mệnh anh hùng và đợi đến ngày xả thân vì nghĩa.