Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

  • Chưa có lịch phát sóng
Bản Sao Nguy Hiểm (Tập 29)
Thời gian chiếu: 20:01 26/11/2022 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Con người có thể là một bản sao của một ai đó. Ngoài những bản sao tốt, những bản sao “bị lỗi”, cần sớm nhận ra sai lầm để sửa chữa. Trở thành bản sao tốt hay lỗi đều do sự lựa chọn của mỗi người.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật