Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:45
  Nhạc Phim: Tuyển tập nhạc phim Nước Ngoài
 • 03:45
  Tinh Võ Trần Chân (Tập 29 + 30)
  Tinh Võ Trần Chân (Tập 29 + 30)
 • 06:00
  Tân Bát Tiên Truyền Kỳ (Tập 3 + 4)
  Tân Bát Tiên Truyền Kỳ (Tập 3 + 4)
 • 07:50
  Âu Mỹ (Chính Kịch): Ngã rẽ sinh tử
 • 10:00
  Tinh Võ Trần Chân (Tập 29 + 30)
  Tinh Võ Trần Chân (Tập 29 + 30)
 • 11:50
  Truyền Thuyết 12 Con Giáp (Tập 1 + 2)
  Truyền Thuyết 12 Con Giáp (Tập 1 + 2)
 • 13:40
  Âu Mỹ (Chính Kịch): Bí mật dưới đáy hồ
 • 15:50
  Tân Bát Tiên Truyền Kỳ (Tập 3 + 4)
  Tân Bát Tiên Truyền Kỳ (Tập 3 + 4)
 • 18:00
  Bí Mật Của Người Vợ (Tập 1 + 2)
  Bí Mật Của Người Vợ (Tập 1 + 2)
 • 19:50
  Âu Mỹ (Chính Kịch): Ngã rẽ sinh tử
 • 21:40
  Tân Bát Tiên Truyền Kỳ (Tập 5 + 6)
  Tân Bát Tiên Truyền Kỳ (Tập 5 + 6)
 • 23:30
  Âu Mỹ (Chính Kịch): Bí mật dưới đáy hồ

HTVC-Phim HD
Âu Mỹ (Chinh Kịch): Chiếm Hữu

23:30
30/11/-0001
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật