Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Âu Mỹ (Chinh Kịch): Giải Cứu Flora
 • 02:00
  Nhạc Phim: Tuyển tập nhạc phim Nước Ngoài
 • 06:00
  Thượng Cổ Tình Ca (Tập 27)
  Thượng Cổ Tình Ca (Tập 27)
 • 07:00
  Thượng Cổ Tình Ca (Tập 28)
  Thượng Cổ Tình Ca (Tập 28)
 • 08:00
  Âu Mỹ (Chính Kịch): Tai hại chết người
 • 10:00
  Âu Mỹ (Chính Kịch): Bí mật dưới đáy hồ
 • 12:00
  Trung Quốc (Cổ trang): Natra hàng yêu ký - Tập 15
 • 13:00
  Trung Quốc (Cổ trang): Natra hàng yêu ký - Tập 16
 • 14:00
  Âu Mỹ (Hành Động): Bí ẩn rừng sâu
 • 16:00
  Thượng Cổ Tình Ca (Tập 29)
  Thượng Cổ Tình Ca (Tập 29)
 • • LIVE
  Thượng Cổ Tình Ca (Tập 30)
 • 18:00
  Tình Yêu Điên Dại (Tập 3)
  Tình Yêu Điên Dại (Tập 3)
 • 19:00
  Tình Yêu Điên Dại (Tập 4)
  Tình Yêu Điên Dại (Tập 4)
 • 20:00
  Âu Mỹ (Chính Kịch): Bí mật dưới đáy hồ
 • 22:00
  Hơn Cả Tình Yêu (Tập 1)
  Hơn Cả Tình Yêu (Tập 1)
 • 23:00
  Hơn Cả Tình Yêu (Tập 2)
  Hơn Cả Tình Yêu (Tập 2)
Thượng Cổ Tình Ca (Tập 10)
Thời gian chiếu: 07:00 15/05/2022 Thời lượng dự kiến: 60 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật