Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:45
  Nhạc Phim: Tuyển tập nhạc phim Nước Ngoài
 • • LIVE
  Tinh Võ Trần Chân (Tập 23 + 24)
 • 06:00
  Truyền Thuyết 12 Con Giáp (Tập 31 + 32)
  Truyền Thuyết 12 Con Giáp (Tập 31 + 32)
 • 07:50
  Không Lối Thoát
  Không Lối Thoát
 • 10:00
  Tinh Võ Trần Chân (Tập 23 + 24)
  Tinh Võ Trần Chân (Tập 23 + 24)
 • 11:50
  Tinh Võ Trần Chân (Tập 25 + 26)
  Tinh Võ Trần Chân (Tập 25 + 26)
 • 13:40
  Kẻ Cầm Quyền
  Kẻ Cầm Quyền
 • 15:50
  Truyền Thuyết 12 Con Giáp (Tập 31 + 32)
  Truyền Thuyết 12 Con Giáp (Tập 31 + 32)
 • 18:00
  Thái Lan (TLXH): Tình ký song sinh - Tập 25, 26
 • 19:50
  Không Lối Thoát
  Không Lối Thoát
 • 21:40
  Truyền Thuyết 12 Con Giáp (Tập 33 + 34)
  Truyền Thuyết 12 Con Giáp (Tập 33 + 34)
 • 23:30
  Kẻ Cầm Quyền
  Kẻ Cầm Quyền

HTVC-Phim HD
Tinh Võ Trần Chân (Tập 23 + 24)

03:45
30/11/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật