Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Phụ Nữ HD Tết Yêu Thương (Tập 3)

Yêu thích

Tết Yêu Thương (Tập 3)

Thời gian chiếu: 23:00 14/01/2020 Thời lượng dự kiến: 420 phút

Tại xã Mỹ Thịnh, gia đình ông Hai Nổ và gia đình ông Tư Cổ là hai hộ kinh doanh lâu đời. Nếu như ông Hai Nổ phát triển kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hóa với hệ thống nhà xưởng, máy móc kỹ thuật hiện đại, cung cấp một lượng lớn thực phẩm hàng hóa cho thị trường; thì gia đình ông Tư Cổ lại chủ yếu nổi tiếng bởi chất lượng các loại thực phẩm được sản xuất, chế biến thủ công theo công thức gia truyền. Để bảo vệ cho quan điểm kinh doanh của gia đình mình, ông Hai Nổ và ông Tư Cổ luôn có những màn đấu khẩu "không khoan nhượng" dẫn đến những tràng cười "bể bụng" qua những tình huống mà hai ông tạo ra.