Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Báu Vật (Tập 3)

Yêu thích

Báu Vật (Tập 3)

Thời gian chiếu: 20:45 22/01/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút

“Báu Vật” là bộ phim kể về câu chuyện trong gia đình của ông Năm, một gia đình nông dân thực thụ và vốn nổi tiếng giàu có, những gia tài mà ông có được quyết định chia đều cho ba người con trai, song lòng tham của những đứa con lại khiến ông không hề yên ổn sống cuối đời như ông vẫn hằng mong muốn.