Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Con Hơn Cha (Tập 9)

Yêu thích

Con Hơn Cha (Tập 9)

Thời gian chiếu: 20:15 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Bà Nguyệt xuất thân từ một gia đình giàu có nhất làng. Bà kết hôn với ông Nhật và sinh ra hai người con trai là Rô và Đan. Thời còn trẻ, ông Nhật có tình cảm với bà Ba nhưng sau đó lại cưới bà Nguyệt làm vợ nên từ đó mở ra cuộc chiến kéo dài cho đến đời sau...