Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Khi Em Đã Lớn

Yêu thích

Khi Em Đã Lớn

Thời gian chiếu: 17:45 12/06/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Phim xoay quanh những câu chuyện gia đình, nổi bật là mối quan hệ giữa "mẹ ghẻ" - con chồng. Trong phim, Nguyệt Ánh vào vai Thư – con gái lớn của ông Quyền, một người đàn ông góa vợ. Sau khi vợ chết, ông Quyền đi bước nữa và lấy bà Phương (Kim Khánh đóng), tuy nhiên đây lại là sai lầm của người đàn ông này khi Phương là một người đàn bà ích kỉ, nhỏ nhen và vô cùng mưu mô. Phương liên tục dùng nhiều thủ đoạn nhằm chia rẽ 2 con gái của chồng đồng thời tìm cách chiếm đoạt tài sản của ông Quyền.