Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Nghề Thế Thân (Tập 3)

Yêu thích

Nghề Thế Thân (Tập 3)

Thời gian chiếu: 11:45 03/12/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Phim xảy ra ở một khu nhà trọ bình dân với bao vui buồn của những người cư ngụ nơi đó. Bà Hai Lê và ông Qua là hai trong số các cư dân đầu tiên ở đây, cùng tham gia dịch vụ đóng thế thân của Sáu Tắc. Tiếp theo đó, Thế, Đỡ, Hoa Hậu, Kiều Mơ lần lượt tới trọ, gây nhiều áp lực cho phe lớn tuổi bà Hai Lê, ông Qua vì họ trẻ hơn, đóng được nhiều vai hơn. Vì thế, khu nhà trọ bỗng dưng lại bị chia thành nhóm riêng: già - trẻ, cũ - mới. Họ cạnh tranh nhau không chỉ trong công việc mà cả trong sinh hoạt hằng ngày, gây nhiều phiền phức cho chủ nhà trọ nhưng lại khiến chủ dịch vụ thế thân tha hồ ép giá...