Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Số Phận Diệu Kỳ (Tập 35+36)

Yêu thích

Số Phận Diệu Kỳ (Tập 35+36)

Thời gian chiếu: 19:45 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 30 phút

 

Vô cùng căm ghét "dân chơi" Hồ Bình, cộng với việc "mê tín dị đoan", nên sau khi nghe thầy phán mình sẽ kết hôn với một "dân chơi" (chính là Hồ Bình), Trúc vô cùng lo lắng. Cô trốn chạy số phận bằng cách làm thân và mai mối cho Hồ Bình hết cô gái này đến cô gái nọ. Điều cô không ngờ là, trong quá trình tiếp xúc, Hồ Bình lại nảy sinh tình cảm thật với cô.