Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Tấm Lòng Của Biển (Tập 16)

Yêu thích

Tấm Lòng Của Biển (Tập 16)

Thời gian chiếu: 16:45 21/09/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Phim là câu chuyện về Thảo - cô thôn nữ sống cùng người mẹ mù lòa trong căn lều dựng tạm rách nát ở vùng quê nghèo khó. Thảo lớn lên không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết khiến bao chàng trai say lòng, trong đó có Tâm - chàng trai được sinh ra trong gia đình giàu lễ nghĩa, học hành. Hai gia đình cùng nguyện ước sẽ cho đôi trẻ nên duyên khi Tâm tốt nghiệp sư phạm. Nhưng, vì một lần lỡ giết người mà Tâm phải chịu án tù 20 năm. Gia đình càng nghèo khó, Thảo lên Sài Gòn làm osin cho gia đình ông bà Du giàu có và phải cắn răng bán đứa con sinh non cho gia đình họ.