Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt Sống Gượng (Tập 9)

Yêu thích

Sống Gượng (Tập 9)

Thời gian chiếu: 18:59 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 59 phút

Dựa trên một câu chuyện có thật, Sống Gượng phản ánh nạn bạo hành gia đình. Như Ngọc mồ côi cha từ sớm, mẹ đi lấy chồng. Hàng ngày, cô bé thấy mẹ mình sống nhẫn nhịn, vì chồng mà hy sinh cả tình cảm với con. Cô bé Ngọc vô tình trở thành hình mẫu của mẹ mình sau này, nhẫn nhịn hơn, đau khổ hơn trong hôn nhân khi bị bạo hành từ tinh thần đến thể xác. Đó chính là hệ luỵ mà những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình không êm ấm như Ngọc đã phải gánh chịu.