Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt Tân Xuân Đón Tân Lang (Tập 2)

Yêu thích

Tân Xuân Đón Tân Lang (Tập 2)

Thời gian chiếu: 08:00 15/01/2020 Thời lượng dự kiến: 58 phút

Phim kể về mối quan hệ éo le giữa John (Kyo York) và Khánh Hiền (Hồng Kim Hạnh) khi John giả làm người yêu của Khánh Hiền về ra mắt gia đình. Bà Ba - mẹ Hiền, vì mê tín, đã nghe lời gã thầy bói bịp bợm tổ chức "tuyển rể", bắt buộc con gái phải tổ chức đám cưới trước tết, từ đó nảy sinh nhiều tình huống bi hài...