Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt Ván Bài Lật Ngửa (Tập 12)

Yêu thích

Ván Bài Lật Ngửa (Tập 12)

Thời gian chiếu: 08:06 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 66 phút

Ván Bài Lật Ngửa là bộ phim truyền hình đen trắng về đề tài tình báo, được sản xuất trong những năm 1982-1987. Bộ phim kể về quãng đời hoạt động tình báo của Nguyễn Thành Luân (Chánh Tín thủ vai), dựa trên hình mẫu của nhân vật lịch sử có thật ngoài đời là anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo.