Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Covert Affairs S3
  Ep 1
 • 00:50
  The Last Ship S3
  Ep 10
 • 01:40
  Shooter S1
  Ep 5
 • 02:25
  Shooter S1
  Ep 6
 • 03:10
  Chicago Fire S4
  Ep 14
 • 03:55
  Chicago Fire S4
  Ep 15
 • 04:45
  Falling Skies S2
  Ep 8
 • 05:30
  Falling Skies S2
  Ep 9
 • 06:20
  Nikita S3
  Ep 12
 • 07:05
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 13)
  Nikita S3
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 13)
 • 07:55
  Chicago Fire S4
  Ep 13
 • 08:40
  The Last Ship S3
  Ep 9
 • 09:30
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 10)
  The Last Ship S3
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 10)
 • 10:20
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 15)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 15)
 • 11:05
  Emerald City S1
  Ep 4
 • 11:55
  Emerald City S1
  Ep 5
 • 12:50
  Chicago Fire S4
  Ep 14
 • 13:35
  Chicago Fire S4
  Ep 15
 • 14:25
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 14)
  Nikita S3
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 14)
 • 15:15
  Terra Nova S1
  Ep 4
 • 16:00
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 5)
  Terra Nova S1
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 5)
 • 16:50
  Shooter S1
  Ep 4
 • 17:40
  Xạ Thủ (Phần 1 - Tập 5)
  Shooter S1
  Xạ Thủ (Phần 1 - Tập 5)
 • • LIVE
  Chicago Fire S4
 • 19:15
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 10)
  The Last Ship S3
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 10)
 • 20:00
  The Last Ship S3
  Ep 11
 • 20:50
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 3 - Tập 2)
  Covert Affairs S3
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 3 - Tập 2)
 • 21:35
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 15)
  Nikita S3
  Sát Thủ Nikita (Phần 3 - Tập 15)
 • 22:25
  Chicago Fire S4
  Ep 15
 • 23:15
  Falling Skies S2
  Ep 6
Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 8)
Thời gian chiếu: 11:10 25/09/2021 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật