Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:05
  Mr. Robot S1
  Ep 2
 • 00:50
  Magnum P.i. S1
  Ep 20
 • 01:35
  Magnum P.i. S2
  Ep 1
 • 02:20
  S.w.a.t. S4
  Ep 10
 • 03:05
  S.w.a.t. S4
  Ep 11
 • 03:50
  Fbi S3
  Ep 10
 • 04:35
  FBI (Phần 3 - Tập 11)
  Fbi S3
  FBI (Phần 3 - Tập 11)
 • 05:20
  Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 3 - Tập 3)
  Star Trek: Discovery S3
  Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 3 - Tập 3)
 • 06:05
  Đặc Nhiệm Magnum (Phần 1 - Tập 20)
  Magnum P.i. S1
  Đặc Nhiệm Magnum (Phần 1 - Tập 20)
 • 06:55
  Đặc Nhiệm Magnum (Phần 2 - Tập 1)
  Magnum P.i. S2
  Đặc Nhiệm Magnum (Phần 2 - Tập 1)
 • 07:40
  Đội Điều Tra Hiện Trường Miami (Phần 3 - Tập 24)
  Csi: Miami S3
  Đội Điều Tra Hiện Trường Miami (Phần 3 - Tập 24)
 • 08:30
  Siêu Hacker (Phần 1 - Tập 2)
  Mr. Robot S1
  Siêu Hacker (Phần 1 - Tập 2)
 • 09:20
  FBI (Phần 3 - Tập 10)
  Fbi S3
  FBI (Phần 3 - Tập 10)
 • 10:05
  FBI (Phần 3 - Tập 11)
  Fbi S3
  FBI (Phần 3 - Tập 11)
 • 10:55
  Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 3 - Tập 1)
  Star Trek: Discovery S3
  Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 3 - Tập 1)
 • 11:50
  Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 3 - Tập 2)
  Star Trek: Discovery S3
  Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 3 - Tập 2)
 • 12:45
  Đội Điều Tra Hiện Trường Miami (Phần 3 - Tập 24)
  Csi: Miami S3
  Đội Điều Tra Hiện Trường Miami (Phần 3 - Tập 24)
 • 13:35
  Đội Điều Tra Hiện Trường Miami (Phần 4 - Tập 1 )
  Csi: Miami S4
  Đội Điều Tra Hiện Trường Miami (Phần 4 - Tập 1 )
 • 14:25
  Siêu Hacker (Phần 1 - Tập 3)
  Mr. Robot S1
  Siêu Hacker (Phần 1 - Tập 3)
 • 15:10
  Đặc Nhiệm Magnum (Phần 2 - Tập 2)
  Magnum P.i. S2
  Đặc Nhiệm Magnum (Phần 2 - Tập 2)
 • 16:00
  Đặc Nhiệm Magnum (Phần 2 - Tập 3)
  Magnum P.i. S2
  Đặc Nhiệm Magnum (Phần 2 - Tập 3)
 • 16:50
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.A. (Phần 2 - Tập 6)
  L.a.'s Finest S2
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.A. (Phần 2 - Tập 6)
 • 17:35
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.A. (Phần 2 - Tập 7)
  L.a.'s Finest S2
  Biệt Đội Tinh Nhuệ L.A. (Phần 2 - Tập 7)
 • 18:25
  Đội Điều Tra Hiện Trường Miami (Phần 4 - Tập 2)
  Csi: Miami S4
  Đội Điều Tra Hiện Trường Miami (Phần 4 - Tập 2)
 • 19:15
  Biểu Tượng Thất Truyền (Phần 1 - Tập 6)
  The Lost Symbol S1
  Biểu Tượng Thất Truyền (Phần 1 - Tập 6)
 • 20:00
  Biểu Tượng Thất Truyền (Phần 1 - Tập 7)
  The Lost Symbol S1
  Biểu Tượng Thất Truyền (Phần 1 - Tập 7)
 • 20:55
  Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 3 - Tập 4)
  Star Trek: Discovery S3
  Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 3 - Tập 4)
 • • LIVE
  Đặc Nhiệm Magnum (Phần 1 - Tập 20)
 • 22:40
  Đặc Nhiệm Magnum (Phần 2 - Tập 1)
  Magnum P.i. S2
  Đặc Nhiệm Magnum (Phần 2 - Tập 1)
 • 23:30
  Đội Điều Tra Hiện Trường Miami (Phần 4 - Tập 2)
  Csi: Miami S4
  Đội Điều Tra Hiện Trường Miami (Phần 4 - Tập 2)

In The Box Channel
Đặc Nhiệm Magnum (Phần 1 - Tập 20) - Magnum P.i. S1

21:50
06/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật