Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Defiance S3
  Ep 12
 • 00:50
  S.w.a.t. S3
  Ep 6
 • 01:40
  Alphas S2
  Ep 13
 • 02:25
  Seal Team S1
  Ep 21
 • 03:10
  Heroes S4
  Ep 11
 • 03:55
  Shooter S3
  Ep 13
 • 04:40
  Penny Dreadful: City Of Angels
  Ep 1
 • 05:50
  Seal Team S1
  Ep 19
 • 06:35
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 1 - Tập 20)
  Seal Team S1
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 1 - Tập 20)
 • 07:20
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 10)
  Heroes S4
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 10)
 • 08:05
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 5)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 5)
 • 08:50
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 6)
  S.w.a.t. S3
  Đội Đặc Nhiệm S.w.a.t. (Phần 3 - Tập 6)
 • 09:40
  Alphas S2
  Ep 11
 • 10:25
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 3 - Tập 7)
  The Musketeers S3
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 3 - Tập 7)
 • • LIVE
  Những Chàng Lính Ngự Lâm (Phần 3 - Tập 8)
 • 12:30
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 12)
  Heroes S4
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 12)
 • 13:15
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 1 - Tập 21)
  Seal Team S1
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 1 - Tập 21)
 • 14:05
  Kẻ Hủy Diệt: Biên Niên Sử Sarah Connor (Phần 2 - Tập 8)
  Terminator: Sarah Connor Chronicles S2
  Kẻ Hủy Diệt: Biên Niên Sử Sarah Connor (Phần 2 - Tập 8)
 • 15:50
  Kẻ Hủy Diệt: Biên Niên Sử Sarah Connor (Phần 2 - Tập 9)
  Terminator: Sarah Connor Chronicles S2
  Kẻ Hủy Diệt: Biên Niên Sử Sarah Connor (Phần 2 - Tập 9)
 • 16:30
  Loài Người Tương Lai (Tập 2)
  The Tomorrow People
  Loài Người Tương Lai (Tập 2)
 • 17:15
  Loài Người Tương Lai (Tập 3)
  The Tomorrow People
  Loài Người Tương Lai (Tập 3)
 • 18:00
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 13)
  Heroes S4
  Những Người Hùng (Phần 4 - Tập 13)
 • 18:50
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 1)
  Penny Dreadful: City Of Angels
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 1)
 • 20:00
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 2)
  Penny Dreadful: City Of Angels
  Thành Phố Của Thiên Thần (Tập 2)
 • 20:50
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 1 - Tập 1)
  A Discovery Of Witches S1
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 1 - Tập 1)
 • 21:35
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 1 - Tập 2)
  A Discovery Of Witches S1
  Mật Mã Phù Thủy (Phần 1 - Tập 2)
 • 22:25
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 1 - Tập 22)
  Seal Team S1
  Đội Đặc Nhiệm (Phần 1 - Tập 22)
 • 23:15
  Heroes S4
  Ep 12
Điểm Sáng (Phần 5 - Tập 13)
Thời gian chiếu: 14:05 19/05/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật