Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  The Last Ship S2
  Ep 11
 • 01:05
  Domina
  Ep 7
 • 02:00
  Domina
  Ep 8
 • 03:00
  Travelers S3
  Ep 5
 • 03:50
  Travelers S3
  Ep 6
 • 04:40
  Fbi S2
  Ep 5
 • 05:30
  Chicago P.d. S6
  Ep 19
 • 06:20
  Strike Back S5
  Ep 6
 • 07:10
  Strike Back S5
  Ep 7
 • 07:55
  Supernatural S4
  Ep 2
 • 08:45
  Con Tàu Định Mệnh (Phần 2 - Tập 11)
  The Last Ship S2
  Con Tàu Định Mệnh (Phần 2 - Tập 11)
 • 09:35
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 5)
  Travelers S3
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 5)
 • 10:20
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 6)
  Travelers S3
  Kẻ Du Hành (Phần 3 - Tập 6)
 • 11:10
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 16)
  Chicago P.d. S6
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 16)
 • 12:00
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 17)
  Chicago P.d. S6
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 17)
 • 12:45
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 4)
  Supernatural S4
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 4)
 • 13:35
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 3)
  Supernatural S4
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 3)
 • 14:25
  Con Tàu Định Mệnh (Phần 2 - Tập 12)
  The Last Ship S2
  Con Tàu Định Mệnh (Phần 2 - Tập 12)
 • 15:10
  Trả Đũa (Phần 5 - Tập 8)
  Strike Back S5
  Trả Đũa (Phần 5 - Tập 8)
 • 16:00
  Trả Đũa (Phần 5 - Tập 9)
  Strike Back S5
  Trả Đũa (Phần 5 - Tập 9)
 • 16:50
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 3)
  Covert Affairs S1
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 3)
 • 17:35
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 4)
  Covert Affairs S1
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 1 - Tập 4)
 • 18:25
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 4)
  Supernatural S4
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 4)
 • 19:15
  FBI (Phần 2 - Tập 5)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 5)
 • 20:00
  FBI (Phần 2 - Tập 6)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 6)
 • • LIVE
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 20)
 • 21:35
  Domina
  Ep 7
 • 22:30
  Domina
  Ep 8
 • 23:30
  Supernatural S4
  Ep 4
Điệp Vụ Berlin (Phần 1 - Tập 6)
Thời gian chiếu: 15:00 04/12/2022 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Daniel Miller được cử tới chi nhánh tại Berlin của CIA, tại đây anh có nhiệm vụ tìm ra kẻ nội gián cung cấp thông tin cho Thomas Shaw, kẻ chuyên cung cấp tin mật. Daniel đối mặt với lừa lọc, dối trá, cũng như đề phòng sự phản bội của chính đồng nghiệp.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật