Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:15
  Falling Skies S2
  Ep 2
 • 01:00
  Riviera S1
  Ep 7
 • 01:45
  Riviera S1
  Ep 8
 • 02:35
  Chicago P.d. S7
  Ep 1
 • 03:20
  Chicago P.d. S7
  Ep 2
 • 04:05
  Das Boot S2
  Ep 1
 • 05:10
  Continuum S2
  Ep 11
 • 06:00
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 1)
  Chicago P.d. S7
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 1)
 • 06:45
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 2)
  Chicago P.d. S7
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 2)
 • 07:20
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 10)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 10)
 • 08:10
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 2)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 2)
 • 09:00
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
 • 10:05
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
  Das Boot S2
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
 • 11:10
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 5)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 5)
 • • LIVE
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 6)
 • 12:45
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 10)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 10)
 • 13:35
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 11)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 11)
 • 14:25
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 3)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 3)
 • 15:10
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 12)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 12)
 • 16:00
  FBI (Phần 2 - Tập 19)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 19)
 • 16:50
  Pretty Hard Cases S1
  Ep 1
 • 17:35
  Pretty Hard Cases S1
  Ep 2
 • 18:25
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 12)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 12)
 • 19:15
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 1)
  Chicago P.d. S7
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 1)
 • 20:00
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 9)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 9)
 • 20:50
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 10)
  Riviera S1
  Tiền Bẩn (Phần 1 - Tập 10)
 • 21:35
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 1 - Tập 8)
  Powers S1
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 1 - Tập 8)
 • 22:25
  Powers S1
  Ep 9
 • 23:15
  Supernatural S5
  Ep 12
Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 5)
Thời gian chiếu: 15:50 05/02/2023 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Daniel Miller được cử tới chi nhánh tại Berlin của CIA, tại đây anh có nhiệm vụ tìm ra kẻ nội gián cung cấp thông tin cho Thomas Shaw, kẻ chuyên cung cấp tin mật. Daniel đối mặt với lừa lọc, dối trá, cũng như đề phòng sự phản bội của chính đồng nghiệp.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật